Coaching

Kleine en grote trauma’s uit je verleden dragen bij aan wie je bent. Negatieve gedachten en gevoelens kunnen je tot de dag van vandaag belemmeren. Door het verleden te (her)overwegen, kun je loslaten en vind je nieuwe gedachten voor de toekomst. Ga het gesprek met jezélf aan!

Coaching helpt om belemmerende gevoelens en gedachtenpatronen te doorbreken. Alles is al beschikbaar, soms is er hulp nodig om deze ‘bedekte’ informatie te vinden. Dit gebeurt door vanuit verschillende perspectieven het eigen denken, doen en voelen te onderzoeken. De grote opdracht is om het verschil te vinden dat het verschil maakt tussen verleden, heden en toekomst. Het doel is dat iemand met de gevonden inzichten zelf een verandering teweeg kan brengen. Als je niet weet waar je naar toe wilt, dan zijn alle richtingen goed. (Zie Personal coaching en Team coaching)

De weg moet iemand zelf lopen
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dit biedt iemand de mogelijkheid om nieuwe landschappen te verkennen. In doelgerichte coaching betekent dit dat iemand vanuit verschillende invalshoeken en uitvalswegen antwoorden vindt (zie Methodes).
Coaching betekent dat je iets ‘anders’ gaat doen.

Resultaten van doelgerichte coaching
– Een prettige relatie met jezelf, met wie of waar je ook bent.
– Om kunnen gaan met wat er in het leven heeft gespeeld of speelt.
– Meer invloed hebben op eigen gedachten.
– Meer grip op eigen gevoelsleven.

Vooronderstellingen
• Hoofd, hart en lichaam vormen een stromende eenheid.
• Mensen zijn heel, maar zetten delen van zichzelf ‘on-hold’, buitenspel.
• Het brein heeft een doel nodig.
• Er bestaat geen mislukking, alleen feedback.
• Iedereen heeft een schaduwzijde.
• Beweging draagt onze diepste beweegreden in zich.
• Wanneer je hetzelfde blijft doen, wat je altijd hebt gedaan, dan zal het resultaat ook het zelfde blijven; doorbreek het onderliggende patroon.

Alle informatie is al beschikbaar; je hoeft het alleen maar te vinden om te kunnen beïnvloeden.

Naar blogs
Naar blogs