Interesse?!

Je kiest zelf voor personal coaching

In een eerste gesprek kijken we of wij samen een klik hebben. Jij vertelt over de aanleiding en welke verwachtingen je hebt. Je proeft al een beetje aan mijn werkwijze. Samen kijken we welke vorm van coaching bij jou, jouw situatie en jouw doel past. Een coachsessie duurt gemiddeld 1,5 – 2 uur, vaak 4 – 10 gesprekken. De sessies worden niet vergoed door een verzekering. Dit is jouw traject, jouw doelstelling en jouw tijd.

Coachtraject vanuit het werk

De werkgever faciliteert jou om jezelf te ontwikkelen. Dit betekent dat er ook verwachtingen kunnen zijn vanuit de organisatie, daarom verloopt dit traject iets anders.

  • Kennismakingsgesprek, waarin we jouw zorg en doelstelling bespreken. Vervolgens bepaal jij of jij samen met mij een coachtraject in wilt gaat.
  • In een doelgesprek met jou en jouw leidinggevende, worden de gezamenlijke doelen besproken. Wijzer vertelt over de werkwijze en het verwachtte aantal coachsessies.
  • De coachingsessies worden gepland en de inhoud blijft tussen coachee en coach. Na het aantal afgesproken gesprekken en stellen we samen vast in hoeverre je doelen behaald zijn en wat er eventueel nog nodig is.
  • Tot slot volgt een (tussen) evaluatiegesprek met jou en leidinggevende.
  • Na dit gesprek heb je nog 1 gesprek over die je op jouw tijd, maar binnen een half jaar kunt inplannen.

Een coachsessie duurt gemiddeld 1,5 uur. Vaak zijn maar 4 tot 10 gesprekken nodig. Doel en evaluatiegesprek duren gemiddeld 1 uur. Dit traject is op basis van offerte, die wordt opgemaakt na het intakegesprek.

Indien gewenst is het mogelijk dat Wijzer de verslaglegging van het doelgesprek en het evaluatiegesprek doet. In de communicatie met de opdrachtgever, rapporteert Wijzer, altijd na overleg met coachee en alleen over het proces en behaalde resultaat.

Spotlight-trajecten voor teams

Problemen die al lang bestaan, zijn het waard om tijd en energie aan te besteden.
Het doel van een traject, de samenstelling van het team en de behoeften die er spelen, kent vele variaties. Dit betekent dat er altijd sprake is van een ‘traject op maat’. De mogelijkheden zijn talrijk.

  • Een hele dag, dagdeel of meerdere dagdelen.
  • Een plenaire start, daarna de uitwerking van onderdelen door kleine groepjes en een plenaire afsluiting.
  • Of anderszins indien gewenst of indien de situatie daar om vraagt
  • Verspreid over een week of een aantal weken.

Tijdens een intakegesprek met leidinggevende en een vertegenwoordiger van het team worden verwachtingen en de huidige situatie besproken.
Op basis van deze gesprekken formuleert Wijzer de mogelijkheden in een offerte.

Teambuilding

Wijzer verzorgt ook bijeenkomsten om de onderlinge binding van een team te versterken. Denk aan thema’s als: de medewerker als mens, samen een team zijn, werken aan onderlinge communicatie, verkennen van elkaars kwaliteiten of de keuze voor een bepaalde richting in de organisatie van het werk , enzovoorts, enz.
Op basis van deze gesprekken met opdrachtgever en vertegenwoordiging van de deelnemers, formuleert Wijzer de mogelijkheden in een offerte.

Zet de eerste stap en stuur een mail

e-mail
e-mail
Referenties
Contact