Team Coaching

Wanneer er iets moet veranderen in een team, hetzij omdat het niet goed gaat in het team zelf of omdat de organisatie wil dat er op een andere manier gewerkt moet worden, dan is dat voor alle betrokken een ingrijpende periode. Soms lijken mensen tegen te werken. Wanneer je goed luistert, dan zou je wel eens hele waardevolle informatie kunnen vinden in de ‘weerstand’.

Want hoor je “: ja, maar……... , dan is dat niet altijd Nee. Want meestal zegt men ja tegen het idee, maar heeft men nog zorg om iets anders.

De SPOT-light is een eenvoudig model waarmee het probleemoplossend vermogen van het team wordt ingezet. Waardoor de echte zorgen duidelijk worden en bijbehorende oplossingen worden gevonden.

Herkenbaar in het model zijn de Cirkel van Deming en het medisch diagnose model. Er is volop aandacht voor zelfsturing, communicatie en gedrag binnen teams en individu. Met behulp van een SPOT-light traject gaat een team en leidinggevende zelf aan de slag.

Op het werk moet goed gepresteerd worden en de kwaliteiten ten volle benut. Dit vraagt nogal wat van (zelfsturende) teams en hun leidinggevende. Er is een streven om efficiënter en effectiever te werken en toch blijft het verwachtte resultaat uit. Er wordt geklaagd over te hoge werkdruk en irritaties lopen op. Het team loopt steeds weer tegen dezelfde frustraties op.

Patronen die je kunt waarnemen:

 • Steeds weer ‘pleisters’ plakken.
 • Ja zeggen en nee doen.
 • Veel uitingen van onrust en onbegrip.
 • Geleverde diensten boeten in op kwaliteit.
 • Het gewenste resultaat blijft uit.
 • Ziekteverzuim loopt op.

Samen wijzer

Waarom zijn we hier allen tezamen?
De essentie is dat leidinggevende en team het eens zijn over het te bereiken doel. Ook is het belangrijk dat iedereen zich kan uiten over haar/zijn ervaringen. Niet om een zwarte piet aan te wijzen, maar om een beeld te krijgen van de huidige situatie. Het team achterhaalt zelf wat feiten zijn en wat meningen zijn. Door samen te kijken naar deze antwoorden valt veel te ontdekken over de logica van de situatie. Zo wordt duidelijk wat het werkelijke en/of onderliggende probleem is. En er ontstaat draagvlak voor zelf gevonden oplossingen.

Wat levert een Spotlight traject op?

 • Er komt meer begrip voor de noodzaak om samen ‘anders te doen’.
 • Helderheid in aannames en gissingen die niet waar blijken te zijn
 • Meer betrokkenheid en inzicht in de noodzakelijke voorwaarden
 • Draagvlak voor gevonden oplossingen
 • Meer samenwerking
 • Doel gerichter werken

SPOT-light: zelf toepassen in het dagelijks leven, om ‘kleine problemen’ zelf op te lossen (=zelfsturend). Maar ook om problemen aan te pakken die schijnbaar onoplosbaar lijken.

Contact