NLP – Neuro Linguïstisch Programming

In de taal van iemand is veel te ontdekken. Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan. Richard Bandler en John Grindler – de grondleggers van NLP – bestudeerden in de jaren zeventig van de vorige eeuw een aantal gerenommeerde en succesvolle therapeuten met de bedoeling hun woordgebruik, woordkeuzen, stembuigingen, zinsbouw en de verschillende niveaus waarop zij werkten in kaart te brengen.
Aan de hand van de Logische Niveaus van Bateson/Dilts wordt duidelijk hoe waarden en overtuigingen een belangrijke rol hebben op hoe iemand zijn/haar leven leeft. De Health Certification Training legt het accent op het werken met het zelfhelend-vermogen van de mens.
Zowel NLP, de HCT en alle latere ‘NLP’- bijscholingen inspireren om anderen te helpen om, op een positieve manier, invloed te hebben op eigen gedachten en emoties.

Mental Space Psychology, de verdere uitwerking van Sociaal Panorama (Lucas Derks). Uitgangspunt is dat de ruimte om ons heen het primair organiserend principe van het brein is. In die ruimte is informatie opgeslagen, bewust en onbewust en het biedt toegang tot psychologische processen.

  • Klazien is gecertificeerd NLP Master Practitioner bij IEP, Nijmegen (Lucas Derks, Anneke Durlinger, Jaap Hollander en Anneke Meijer)
  • Coach Health Certification (HCT) Training van Robert Dilts, Suzi Smith en Tim Hallbom.
  • Klazien volgt ieder jaar bijscholingen via de vereniging Gezond Denken en Doen.

Body & Mind Language

Door het inzetten van de taal van het lichaam krijg je nieuwe antwoorden. Laat je verrassen wat het lichaam je te vertellen heeft. Je gaat op een speelse manier aan de slag met wat jou beweegt. In de visie van BML is een mens meer dan zijn lichaam, maar biedt juist het lichaam toegang tot dat wat ons werkelijk bezielt en beweegt. De wijze waarop het leven ons heeft gevormd, is terug te zien in onze lichaamshouding. Als kind hebben we, om ons staande te houden, een aanpassing gemaakt in onze manier van denken, voelen, bewegen, uiten, contact maken en grenzen bewaken. Als we uiting geven aan wie we denken te moeten zijn, kunnen we vastlopen in lichamelijke blokkades, eenzijdige denkrichtingen en gevoelens die hiermee samengaan. Als de mens uiting geeft aan wie hij wezenlijk is, ontstaan creativiteit, speelsheid en vitaliteit. BML werkt op de laag van de persoonlijkheid en de ziel. (bron website bmli)
– Klazien is gecertificeerd BML Trainer en Coach – Jos Dolstra is de ontwikkelaar van BML zie www.bmli.nl

EFT & Matrix Re-imprinting

Emotional Freedom Techniques (EFT ) heeft een lange en indrukwekkende geschiedenis van het oplossen van lichamelijke en emotionele gezondheidsproblemen. Zowel EFT als Matrix Reïmprinting (MR) maakt gebruik van het traditionele meridiaansysteem dat al duizenden jaren in de acupunctuur wordt gebruikt. Met behulp van acupressuur (kloppen) op een aantal punten in het gezicht, op het lichaam en handen, verdwijnt de negatieve spanning. Of te wel de verstoring in het lichaam verdwijnt en er ontstaat weer balans. De herinnering blijft uiteraard, maar de emotionele lading waar je last van had, is weg en blijft weg. Hierdoor functioneer je weer beter en verdwijnen klachten. EFT leidt binnen korte tijd, soms al na enkele minuten, tot snelle verbetering. Je kunt er ‘eerste hulp mee doen’ en bij jezelf toepassen.
Matrix Reïmprinting is ontstaan vanuit EFT, en gaat ervan uit dat gebeurtenissen en herinneringen worden opgeslagen in de zogenaamde Matrix; het (Energie)veld en niet in onze cellen of in onze hersenen. Die opgeslagen gebeurtenissen en herinneringen kunnen door ons brein a.h.w. worden gedownload uit het Veld en met behulp van de MR-techniek op een ontspannen manier overschreven worden. Zowel in EFT als bij MR wordt veel gebruik gemaakt van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).
(Bron website New LifePoint)
Klazien is EFT Practitioner en Matrix Reimprinting Behandelaar en gecertificeerd door Cella van der Staak, New Lifepoint – Trainer en therapeut in EFT & MR/ Karl Dawson

IEMT staat voor lntegral Eye Movement Therapy.

Door het gebruik van specifieke oogbewegingen en het uitdagen van bepaalde fysieke patronen worden er nieuwe verbindingen in de hersenen gemaakt. Hierdoor vindt er verandering plaats op neurologisch niveau. IEMT is ontwikkeld door Andrew T. Austin en gebaseerd op het werk van Connirea en Steve Andreas.
IEMT is een verrassend snelle en effectieve therapie die positieve verandering creëert op het vlak van ongewenste emotionele- en identiteitsimprints. Een imprint is een gebeurtenis uit het verleden met een inprenting. Wanneer deze gebeurtenis leidt tot een negatieve gedachte of gevoel, kun je daar in het nu nog last van hebben. Het gedrag of gevoel dat uit een negatieve imprint voortkomt blijkt niet (meer) effectief te zijn in het nu. Er is/lijkt een logische verklaring (van je vroege ik) aan ten grondslag te liggen, maar de vraag is of die juist/ waar is.
De IEMT methodiek biedt de mogelijkheid om de volledige probleemervaring aan te pakken, zelfs als deze niet in taal kan worden uitgedrukt. Het effect is dat je minder last hebt, en soms helemaal niet meer, van emoties die je overvallen, in de weg zitten of die je eigenlijk niet goed begrijpt.
– Klazien is IEMT-Practitioner. Gecertificeerd door Hanneke van de Voort (in opdracht van Andew T. Austin) integraleyemovementtherapy.com

IEMT versus EMDR

Tekentaal

In deze creatieve en communicatieve werkvorm is het mogelijk om zelfonderzoek te doen. Het helpt om weer bewust te worden van verlangens, kwaliteiten, blinde vlekken, overtuigingen en valkuilen.
Tekenen gaat voorbij aan alles wat je zelf al hebt gedacht en gevoeld. Door te tekenen komt er nieuwe informatie naar boven uit het onbewuste. De coach helpt je bij het vertalen van de verbeelding.
Een tekening kun je vanuit veel invalshoeken bekijken: kleur, interactie, energie, symboliek, tijd & ruimte, hulp en beproeving, kracht en zwakte én het medicijn. – Het doel is altijd opheldering ervaren van wie je bent in je authentieke zelf.
– Klazien deed de jaaropleiding voor coaches bij Lisa Borstlap – De KOLAM II
www.genezendtekenen.nl

Methodiek ‘Spot- light’

Stap voor stap wordt vanuit verschillende perspectieven het licht gezet op de eigen situatie. Dit kan wanneer er met elkaar overeenstemming is over het doel, het proces en de resultaten. Daarna analyseren de betrokkenen de huidige situatie met als doel het meest oorzakelijke probleem/knelpunt te vinden. Zij formuleren zelf wat er nodig is om dit probleem op te lossen. Dit kan van alles zijn: beter luisteren, houden van afspraken, scholing of het veranderen van een protocol.
De deelnemers toetsen zelf of de oplossing bij het probleem past en alle negatieve gevolgen daarvan doet verdwijnen. De kennis en ervaringen van degenen die het werk uitvoeren is hierbij onontbeerlijk.
Een heel grote winst van deze methodiek is dat expliciet tijd en ruimte wordt gegeven voor de bezwaren tegen de oplossing; ook wel weerstand genoemd. Maar in die weerstand zit een zorg om iets anders. Als je daarachter komt wordt het realiseren van de voorgestelde oplossing wél haalbaar.
– De methodiek is gebaseerd op het medisch diagnose model en het gedachten goed van E. Goldrath.
– Klazien deed veel ervaring op in de rol van adviseur in Theorie of Constraints

Theory of Constraints

Drijfveren-scan van Intodrives

Deze test geeft inzicht in wat iemand motiveert, wat hij logisch vindt en wat zijn denkkader is. Ook geeft de scan inzicht in wat hij minder prettig vindt in het gedrag van anderen en in wat voor soort omgeving hij het beste tot zijn recht komt. De uitkomst van de drijfverenscan creëert bewustwording en vormt een goede basis om in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen.
Hierbij valt te denken aan vragen op de volgende gebieden:

  • loopbaanonderzoek
  • (ontwikkel-)assessments
  • persoonlijk ondernemerschap
  • coaching
  • belemmerende overtuigingen
  • persoonlijke ontwikkeling

De drijfverentest van Intodrives wordt ook succesvol ingezet bij het trainen en ontwikkelen van teams. De teamleden vullen de scan individueel in en ontvangen een persoonlijk profiel van hun drijfveren. Daarnaast ontstaat ook een teamprofiel, dat inzicht geeft in de voorkeuren, sterke en minder sterke kanten van het team. Verder spreken de teamleden na het invullen van de scan dezelfde taal, namelijk die van de drijfveer. Gebleken is dat dit een positieve uitwerking heeft op de onderlinge communicatie.
Bron: website intodrives
Klazien is gecertificeerd om deze scan af te nemen en te bespreken intodrives.nl/toepassingen

Contact