LB: Workshop ‘Visie ontwikkeling’

Workshop ‘Visie ontwikkeling’

Als je niet weet waar je naar toe wilt, is iedere weg goed. Zit jij op de goede weg?
Deze workshop biedt de mogelijkheid om de gewenste richting te formuleren en daarvoor de belangrijkste drijfveren helder te krijgen. Het kennen van je missie en je visie geeft richting aan in het werk, maar ook in het dagelijks leven.
Want ook voor teams, afdelingen en organisaties geldt, dat wanneer duidelijk is waar de afdeling of organisatie naar toe wil, het richting geeft bij het stellen van prioriteiten, het maken van keuzes en bij het beoordelen van gewenst gedrag en resultaten.

Missie en visie

Raden van Bestuur hebben veelal in de jaarplannen van de organisatie de missie en visie geformuleerd. Maar voor onszelf of voor een afdeling zijn we dat niet zo gewend te doen.
Een missie is waarvoor je staat. Het is dat wat je bent en verleent identiteit aan jezelf, aan het team en de organisatie. Er gaat een bindend effect van uit.
Een visie is waar je voor gaat. Het is de koers, de ambitie  hoe je de wereld van morgen wilt beïnvloeden. Een duidelijke visie zal inspireren en biedt de mogelijkheid om flexibel om te gaan met veranderingen.
Het inzichtelijk maken van belangrijke waarden geeft richting aan denken en handelen.
Wanneer je als afdeling gezamenlijke waarden kiest dan moeten die  in één lijn liggen met die van de organisatie. De  waarden bieden handvatten om samen te werken, keuzes te maken en elkaar aan te spreken.
Tot slot: Bereik je wat je wilt bereiken? Weet je wat je (met elkaar) wilt bereiken?

Het programma van deze workshop

  • Logische niveau’s
  • Formuleren van missie en visie
  • Waarden en normen
  • Wat betekent dit voor het gedrag en wat is er voor nodig om het gewenste resultaat te bereiken?

Eindresultaat: Een gezamenlijk geformuleerde missie en visie met de belangrijkste waarden en bij behorend gedrag.
Deze workshop kan ook individueel als coaching worden gevolgd.
Je bent dan in de gelegenheid om opzoek te gaan naar wat belangrijk voor jou is. Wie ben jij? Wie wil je zijn? Waar sta jij voor? Waar wil jij heen? Wat zijn de principes van waaruit je leeft en waar je vanuit wilt leven?

Tijdsduur: De workshop kan in lengte variëren van 4 uur tot 1 dag.
Doelgroepen: De workshop is geschikt voor iedereen die zijn/haar missie en visie wil verwoorden.

  • Leidinggevenden, zelfstandige ondernemers en verenigingen
  • Voor kleine en grote organisaties, afdelingen en teams
  • Voor het opstellen van  een jaarplan, beleidsplan of persoonlijk document.

Deze workshop is ontwikkeld samen met Nancy Langeweg in het kader van de ontwikkeling van leiderschap in de gezondheidszorg.

Bel 0614767555 of mail klazien@wijzer-werken.nl voor meer informatie of aanmelding.

Workshop 'Visie'