LB: Workshop ‘Team ontwikkeling’

Workshop ‘Team ontwikkeling’

Deze workshop biedt de mogelijkheid je bewust te worden van je belangrijkste drijfveren in je persoonlijk leven, de uitvoering van je functie/beroep of als groep, afdeling of organisatie. Organisaties hebben meestal hun missie /visie geformuleerd. Maar hoe vind je een balans in wat je zelf belangrijk vindt of aansluit bij wat men, bijvoorbeeld op je werk, belangrijk vindt.

Bestemt voor kleine teams, die met elkaar in gesprek willen gaan over hun kwaliteiten, belangrijke waarden en concrete stappen willen zetten in de ontwikkeling van hun team. In teamverband werken vraagt om afstemmen, overleg, eenheid in handelen en omgaan met de onderlinge verschillen.
Een mogelijke aanleiding om aan deze workshop mee te doen is bijvoorbeeld een (snel) groeiend team, waarbij het ‘allemaal’ niet meer zo logisch en eenvoudig gaat als toen je nog maar met een paar mensen was.

Een voorbeeld van heidagen

De twee stomaverpleegkundigen uit het St.Antonius ziekenhuis werkten jaren samen. Ieder had zo haar eigen wijze van werken. Door de toenemende zorgvraag kwamen er drie collega’s bij. Zij werden een team en moesten rekening gaan gehouden met elkaar. Er ontstond behoefte aan overleg, een eenduidige werkmethodiek en afstemming over het te volgen beleid. Tijdens de eerste heidag is gekeken naar de praktische kanten van het samenwerken. De tweede heidag stond in het teken van kernkwaliteiten. Tijdens de derde heidag zijn de belangrijke waarden van het team vastgesteld. Na het volgen van deze workshop gebruikte het team deze waarden bij het opvullen van een vacature en bij het profileren van het team in een veranderende organisatie.

Bel 06 14767555 of mail k.verboom@wijzer-werken.nl voor meer informatie of aanmelding.

Visie & Teamontwikkeling