LB: Workshop ‘Probleem zelf aanpakken’

Workshop ‘Probleem zelf aanpakken’

Het team of de projectgroep gaat aan de slag met een problematische situatie. Er is aandacht en tijd om te ontdekken wat het probleem nu precies is en oplossingen worden getoetst aan het van te voren opgesteld doel, visie en criteria.
Niet alle problemen los je zomaar even op. Vaak gaat het om problemen waarvoor in het verleden al van alles is bedacht, maar nog steeds blijkt dat men tegen dezelfde frustraties aanloopt.

In de dagelijkse praktijk betekent dit voor medewerkers ‘redden wat er te redden valt’ en zijn leidinggevenden druk met’ brandjes te blussen’. Iedereen doet zijn uiterste best, maar bevredigend is het niet. Het effect in dergelijke situaties is tijdverspilling, ergernissen, ziekteverzuim of personeelsverloop en last but not least: kwaliteitsverlies. Kortom een situatie waar je vanaf wilt!

De duur is afhankelijk van groepsgrootte en onderlinge overeenstemming over het bestaan van het probleem.

Workshop 'Probleem zelf aanpakken'