LB: Workshop ‘Communicatie en samenwerking’

Workshop ‘Communicatie en samenwerking’

De onderstaande workshops zijn onderdeel van de Workshopreeks ‘Met beide handen en in eigen kracht’. Net even anders dan anders. Lekker praktisch. Deelname leidt tot ‘hetzelfde taalgebruik’. Deelnemers gaan zelf aan de slag. Afhankelijk van de behoefte en beschikbare tijd kan een gecombineerd programma samengesteld worden. Onderwerpen kunnen zijn:

  • Communicatie in team

In het dagelijkse leven en in het dagelijks werk is met elkaar communiceren vaak moeilijker en onduidelijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Wanneer de medewerkers het niet lukt om effectief te communiceren, kan dit leiden tot frustraties en niet behalen van organisatiedoelstellingen. In deze op ‘maat gemaakte workshop’ gaat het over de problematiek die op dat moment op de afdeling of in een  team speelt.

  • Belbin-teamrollen

Meredith Belbin heeft de verschillende rollen binnen teams beschreven. Deelnemers leren deze teamrollen herkennen door middel van een spel. Met elkaar wordt gekeken naar de samenstelling van de verschillende rollen in het team en het effect daarvan op de cultuur binnen het team. Als voorbereiding vullen de deelnemers een test in, zodat zij ontdekken welke rollen zij in het team invullen.

  • Kernkwaliteiten

Daniel Offman ontwikkelde de kernkwadranten, met de kernkwaliteit, de valkuil, de uitdaging en de allergie. Deelnemers maken een kernkwadrant voor zichzelf, eventueel met behulp van hun collega’s. Daarna wordt gekeken hoe de individuele kernkwadranten zich binnen het team verhouden en wat dit voor invloed heeft op de samenwerking. Het team zal na deze workshop meer begrip krijgen voor de werkwijze van collega’s en gaan elkaar helpen om in de kernkwaliteit te blijven.

  • Feedback geven en ontvangen

Het loont echt de moeite om de tijd te nemen om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe of je communiceert: in het team, afdeling of familie. Het geven, het vragen en het ontvangen van feedback krijgt ruimschoots aandacht. Er wordt gestart met een algemeen gedeelte waarin met elkaar gesproken wordt over de belangrijkste waarden in het team en de theorie over feedback geven en ontvangen wordt besproken. Daarna volgen een aantal oefensessies van 2 -3 uur met een maximaal aantal van 5 personen. Ik draag zorg voor een veilige leeromgeving. Zie voor meer informatie de “Workshop Feedback”.
De duur van een workshop is afhankelijk van het programma: 1 of 2 dagdelen

Bel 06 14767555 of mail k.verboom@wijzer-werken.nl voor meer informatie of aanmelding.

Workshop 'Communicatie en samenwerking'