LB: Ref-ijssel

Referentie Implementatie TOC op de SEH van het IJsselland ziekenhuis, Capelle aan de IJssel

ijsselland-ziekenhuis

“De aanleiding voor dit project was gelegen in het feit dat het ziekenhuis haar prestaties (financieel en kwalitatief) structureel moest verbeteren om te blijven concurreren met ziekenhuizen in de omgeving. Er aren veel klachten van patiënten over de lange wachttijd en overvolle wachtkamers. Er was een groot personeelsverloop en een moeizame invulling van openstaande vacatures. Mede hierdoor ervoeren de medewerkers een zeer hoge werkdruk.

De doelstelling: het verbeteren van de doorstroming van patiënten door het spoedeisende hulpproces. De volgende doelpercentages werden vastgesteld:
• 95% van de chirurgische patiënten binnen 2 uur klaar (bij de start ± 60%)
• 98% van de interne beschouwende patiënten binnen 3 uur klaar (bij de start ± 80%)

In de rol van externe projectleider begeleidde Klazien de implementatie. Vanuit haar expertise als trainer en coach leerde zij ons de TOC-methodiek te implementeren, begeleidde zij ons bij de analyse van de uitkomst en het vinden van oorzaken en oplossingen.

Projectresultaten

  • Aan het einde van het project zijn 89% van de patiënten binnen vooraf gestelde tijd behandeld. Hoewel cijfermatig de doelstelling niet binnen de vooraf gestelde tijd gerealiseerd werd, was de opdrachtgever (en het team) zeer tevreden over het behaalde resultaat.
  • Door het project bleken andere positieve effecten op de afdeling te zijn ontstaan die nu, november 2012 standhouden.
  • Er heerst er nog steeds ‘rust’ op de afdeling, terwijl er meer patiënten worden behandeld.
  • De uitstroom van ontevreden personeel is verleden tijd. Medewerkerstevredenheid is toegenomen.
  • Het aantal klachten van patiënten is naar schatting met 50% gedaald.”
    Kitty Garnier, Afdelingshoofd SEH IJssellandziekenhuis, Capelle aan de IJssel