LB: Ref-Haga-toc

Reacties naar aanleiding van Opdracht TOC in het HagaZiekenhuis

 

logo-hagaziekenhuis

 

“Het HagaZiekenhuis heeft vanaf 2010 ervaring opgedaan met het werken met ToC bij de eenheid Interne geneeskunde, Reumatologie en MDL. In 2012 is besloten om ToC geleidelijk in te voeren in het gehele ziekenhuis. Een belangrijke reden voor deze keuze is het vernieuwbouwproces waar het HagaZiekenhuis zich op dit moment in bevindt. In 2015 zal ons vernieuwde ziekenhuis met veel minder bedden een hogere productie moeten realiseren. Een aanzienlijke reductie van de ligduur is daarom noodzakelijk.

Er is voor gekozen om ToC door medewerkers van de verpleegafdeling zelf te implementeren op de afdeling. Aan Klazien Verboom is gevraagd de medewerkers die dit moesten doen, te scholen en te begeleiden. Voor ons als HagaZiekenhuis is het belangrijk dat er een groep mensen in het ziekenhuis is die kennis hebben van de ToC gedachte en deze gedachte op alle plekken in de organisatie gaan toepassen.”

“De focus heeft in 2012 gelegen op de kliniek van de locatie aan de Leyweg. De ligduur op deze locatie is in 2012 met 14% afgenomen (doel was 10%), waardoor de gemiddelde ligduur van 5,7 in 2011 naar 5,0 in 2012 daalde. De toepassing van TOC principes heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.”

“De rol van Klazien was het scholen en begeleiden van medewerkers. Bij haar aanpak valt vooral haar vasthoudendheid en geduld op. Klazien is een hele scherpe denker die ons steeds weer prikkelde om beter na te denken over problemen, oorzaken en oplossingen. De vragen “is dat zo” en “is dat altijd zo” zijn inmiddels gevleugelde uitspraken bij de groep deskundigen die het signaal zijn tot nog beter nadenken.

De groep geschoolde deskundigen heeft inmiddels diverse initiatieven genomen tot verbetering van logistieke processen. Naast de “bekende” aanpak binnen de kliniek wordt er ook aandacht besteed aan verbeteringen op andere plekken. Klazien heeft bij ons vooral gezorgd voor een andere manier van nadenken over veranderingen.”

Arnoud van der Zalm, projectmanager Logistiek Bedrijf, HagaZiekenhuis.

“Tijdens mijn eerste weken in het HagaZiekenhuis werd ik direct in het diepe gegooid om aan de slag te gaan met ToC. Gelukkig werd ik hierbij ondersteund door Klazien, die met rust en humor mij alles bijbracht wat er te leren viel en hielp waar nodig. Elke keer viel er weer een kwartje. ToC komt eigenlijk neer op helder nadenken en op een menselijke manier met problemen omgaan. Ik heb gemerkt dat dit voor veel mensen een manier is die zij omarmen, maar die in veel gevallen diep weggezakt is.”

“In de 10-daagse training, gegeven door Klazien, heb ik geleerd te werken met Thinking Processes. Zelf vind ik dit een heel mooie manier om de werkelijke oorzaak van een probleem te vinden. Ik gebruik het niet alleen tijdens werktijd maar ook voor persoonlijke doeleinden. We plakken geen pleisters meer, maar lossen problemen vanuit de kern op.”

Lisanne Simmerman, Beleidsmedewerker Logistiek Bedrijf, HagaZiekenhuis