LB-IEMT Therapie

IEMT staat voor lntegral Eye Movement Therapy.
IEMT is een verrassend snelle en effectieve therapie die positieve verandering creëert op het vlak van ongewenste emotionele- en identiteitsimprints.
IEMT is ontwikkeld door Andrew T. Austin en gebaseerd op het originele werk van Connirea en Steve Andreas.

Een imprint is een gebeurtenis uit het verleden met een inprenting. Wanneer deze gebeurtenis leidt tot een negatieve gedachte of gevoel, kun je daar in het nu nog last van hebben.
Het gedrag of gevoel dat uit een negatieve imprint voortkomt blijkt niet (meer) effectief te zijn in het nu. Er is/lijkt een logische verklaring (van je vroege ik) aan ten grondslag te liggen, maar de vraag is of die juist / waar is.
De IEMT methodiek biedt de mogelijkheid om de volledige probleemervaring aan te pakken, zelfs als deze niet in taal kan worden uitgedrukt. Het effect is dat je minder last hebt, en soms helemaal niet meer, van emoties die je overvallen, in de weg zitten of die je eigenlijk niet goed begrijpt.

Door het gebruik van specifieke oogbewegingen en het uitdagen van bepaalde fysieke patronen en worden er nieuwe verbindingen in de hersenen gemaakt.
Hierdoor vindt er verandering plaats op neurologisch niveau.

IEMT versus EMDR.
IEMT verschilt van EMDR in zoverre dat appels en peren verschillen. Het is beide fruit. In beide methoden wordt gewerkt met oogbewegingen.
EMDR wordt primair gebruikt om “trauma” te behandelen en is hier zeer effectief in.
IEMT biedt een handreiking om snel sterke ongewenste emoties te verminderen, waaronder ook traumatische ervaringen, en een blijvend positief resultaat te bewerkstellingen.
Met behulp van IEMT is iemand in staat om vastgeroeste emoties en belemmerende overtuigingen op identiteitsniveau snel te veranderen.
IEMT biedt ook de mogelijkheid naar om specifieke gedragingen die, wanneer iemand die presenteert, veranderingen saboteren te herkennen, uit te dagen en aan te pakken.
IEMT is toe te passen op identiteit en zelfbeeld.

Ik ben in opleiding voor iemt-practitioner bij https://integraleyemovementtherapy.com/ en verwacht die september 2017 af te ronden.

links