Een Coach-traject

In een eerste gesprek kijken we of wij samen matchen.
Ik laat je proeven aan mijn werkwijze: gesprek, werken met beelden en/of het lichaam.
En jij vertelt over je verwachting.
Samen kijken we welk traject bij jou en jouw situatie past.
We stellen samen globale en/of specifieke doelen op.
Samen kijken we welk traject bij jou en jouw situatie past.
Een coachsessie duurt gemiddeld 1,5 – 2 uur.

Dit is jouw traject, jouw doelstelling en jouw tijd.
Het wordt niet vergoed door een verzekering.

Indien de werkgever een coachtraject aanbiedt:
We starten met een eerste gesprek, waarin jij bepaalt of je samen met mij een coachtraject in gaat.
In een zogenaamd Doelgesprek met jou en jouw leidinggevende worden gezamenlijke doelen opgesteld.
Wijzer maakt een inschatting van het aantal coachsessies.
Samen bekijken wij hoe en in hoeverre je doelen behaald zijn.
Tijdens het (tussen) evaluatiegesprek met jou en leidinggevende, worden de resultaten en een eventueel vervolg besproken.
In de communicatie met de opdrachtgever, rapporteert Wijzer in samenspraak met coachee alleen over het proces en behaalde resultaat.